Konto Freemium T-Mobile Usługi Bankowe

Zarabiaj korzystając z konta – tak po prostu!

Bonus! 5% zwrotu wartości zakupów wykonanych kartą debetową lub kredytową! Dzięki temu na Twoje konto może wrócić nawet 15 zł każdego miesiąca.

0 zł za kartę do konta - wystarczy, że użyjesz karty do konta albo karty kredytowej i zrobisz nią zakupy na min. 200 zł miesięcznie.

Otwórz konto
Otwórz konto
Otwórz konto
*Zwrot 5% dotyczy transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą, maksymalnie 15 zł miesięcznie, rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym. Warunkiem wypłaty zwrotu jest rozliczenie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł w danym miesiącu. Zwrot może być wypłacany maksymalnie przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym został wypłacony po raz pierwszy – aby utrzymać prawo do wypłaty zwrotu w kolejnych miesiącach należy posiadać przynajmniej jeden, aktywny Produkt kredytowy. Promocją może zostać objęty wyłącznie jeden rachunek. Szczegóły w Regulaminie Promocji "Zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe". Pozostałe opłaty i prowizje wskazane są w Taryfie Opłat i Prowizji na stronie www.t-mobilebankowe.pl.

Usługi bankowe świadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa